fallback-image

52 Måder at undgå selvforbedring Burnout

 1. Positive bekraftelser
  Vores underbevidsthed er et vidunderligt varktoj til succes eller fiasko. Det vil gore det, som vi fortaller det at gore. Det hele afhanger af, hvilke tanker vi fodrer det med. Sa hvorfor ikke fodre dit indre sind med udelukkende positive tanker. Folgende er nogle eksempler pa positive bekraftelser, som du kan give dit indre sind til at fa succes: “I dag vil jeg vinde, fordi jeg har tro, mod og entusiasme.


  “Jeg ser fiaskoer kun som et skilt pa min vej til succes.”
  “Nar jeg foler stress, vil jeg slappe af og slippe min stress, for jeg gar i gang med min naste opgave.”
  “Jeg skriver altid mine prioriteter ned og tanker pa mine ansvarsomrader. Jeg far maske ikke alting gjort, men jeg vil gore det mest produktive muligt i hvert enkelt ojeblik.”
  “Jeg er en vinder, jeg arbejder for en vinderorganisation, og pa grund af mit bidrag og samarbejde vil vi blive ved med at vinde.”
  “I dag vil jeg se muligheder i enhver udfordring, der tilbydes mig.”

 2. Positivt sprog
  Nyere forskning har vist, at 75 % af den daglige samtale er negativ. Uanset om det er de ord, vi bruger, eller kropssproget, skal vi hele tiden kommunikere pa en positiv made.
  Folgende er nogle eksempler pa, hvordan du kan vende negative ord til positiv kommunikation: I stedet for at sige “problem” kan du kalde det “mulighed”.
  I stedet for at en handling er en “fiasko”, sa beskriv den som en “laringsoplevelse”(Lær mere om e adultfriendfi der.com).

  https://www.youtube.com/watch?v=Qi0HGrUDycI

  I stedet for “jeg er nodt til”, sig “jeg valger at”. Det giver dig kontrollen over dine handlinger tilbage til dig selv.
  I stedet for at sige: “Der er ikke noget, jeg kan gore”, sa sig: “Lad os se pa vores alternativer.”
  I stedet for at sige: “Sadan er jeg bare”, sa sig: “Jeg valger en anden tilgang”.
  I stedet for at sige: “Han gor mig sa vred”, sa sig: “Jeg kontrollerer mine egne folelser”.
(https://www.purewow.com/wellness/online-dating-tips).

admin

Related Posts

How To Instantly Turn A Conversation Fun And Exciting

How To Instantly Turn A Conversation Fun And Exciting

Actions Speak Louder…

Actions Speak Louder…

The Mindset

The Mindset

Making kissing less awkward

Making kissing less awkward